Alle tiders Ungdom

Historien i Dianalund, Niløse, Skellebjerg og Ruds Vedby

Power: 2.1 Interface DC 10-25V power supply (with reverse power protection)

Eventens Logo

Alle tiders Ungdom

Januar Kvartal 2017 havde Vi en event om "Alle tiders Ungdom"

Poul Erik Pedersen, Margit Christiansen, Annette van der Star Raaskou og Ernst Hansen fortalte om deres ungdom

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016

Søg på lokalarkivets website:

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Udstillingen var opdelt i en række temaer:

 • Uddannelse
 • UA i Niløse
 • Kirkeligt Ungdomarbejde
 • Ungdomskriminalitet
 • Drengestreger
 • Uddannelse
 • Det andet Køn
 • Udseende
 • Værnepligt

Hvert tema var illustreret med plancher og udstilling af genstande: Vi omtale

 • en Jomfrufødsel
 • En bombeattrap, der lulkked én station i 2 timer
 • Kvindehår, der var 50 år gammelt
 • Drenges uddannelser for 50 år siden
 • En tegning fra Teknisk Skole i Dianmalund
 • En kantate fra afslutningen på Ruds Vedby Tekniske skole
 • Pigerne uddannelser
 • UAs sommerlejr i 1945
 • En kærlighedshistorie fra midtena f 1800-tallet
 • Om at slagte en høne
 • Værnepligt
 • Danmarks første militærnægter

Lokalarkivet