Teknisk skole

Søg på lokalarkivets website:

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk


Teknisk skole i Dianalund

.

Teknisk skole oprettes                 

Engang efter 1937 købte Dianalund Handels- og Håndværkerforeningen (det nuværende Dianalund Udviklingsråd) Danasvej 12 og indrettede her en teknisk skole. Leder af skolen var elinstallatør Emil Knudsen. Emil Knudsen var født i 1894 i Århus, men havde siden 1921 haft en elinstallatørforretning på Stationsvej 24 i Dianalund. Da Emil Knudsen blev taget af nazisterne 15. februar 1945, blev Frede Hansen forstander. Frede Hansen var tømrersvend på Kolonien Filadelfia og boede i Tersløse lige før Corona. Han døde pludselig i 1952 eller året efter og afløstes så af murermester Aage Christensen, der var forstander til skolen lukkede 1958. Aage Christensen boede Skyttevej 4.


Undervisningen

Undervisningen i huset på Danasvej fandt sted i de to lokaler, huset var opdelt i. I det ene lokale var der også bibliotek. Toiletter var der ikke i huset. I 1955 eller 1956 blev huset solgt og Teknisk Skole flyttede over i to lokaler på 1. sal af huset på Dr. Shells vej 20b.


Denne den tidligere lægebolig havde kommunen købt 1955. I lægeboligen blev der indrettet kommunekontor, sygekassekontor, og Teknisk Skole. Der blev opført en tilbygning mod vest. I stueetagen i denne tilbygning blev der indrettet en bolig til kæmneren og på 1. salen blev der indrettet bibliotek.


Undervisningen fandt sted i to lokaler, hvoraf det ene blev bevaret i form af det såkaldte lille mødelokale, som mange beboere i Diahalund stadig kan huske. Det andet lå umiddelbart ved siden af, adskilt ved en smal gang. De to toiletter på 1. sal stammer også fra Teknisk Skoles tid. Det nuværende tekøkken var lærertoilet. Man kom op til lokalerne af terrasso-trappen.


Lærerne på de 2 lokaliteter var – foruden forstanderne – maler Gammelvind Pedersen, der blev afløst af malersvend Poul Jensen. Tømrersvend Kurt Nielsen (svigersøn til tømrermester Tobiasen i Niløse). Han boede på hjørnet af Stationsvej og Danasvej. Han afløste, som faglærer, Frede Hansen, da denne døde i 1952/53. Værkfører Goldback (der arbejdede på Karsholte Maskinfabrik, det senere AsA-lift) underviste kun på Danasvej. Jørgen Jensen underviste i dansk og bogføring. Han var landbrugskonsulent og vist nok også læreruddannet. Han underviste også på Diakonskolen på Filadelfia. Jørgen Jensen blev senere præst.


I Dianalund tekniske Skole undervistes 4 aftener om ugen i vintersæsonen omkring 40 elever. Undervisningen startede kl. 18:00 og sluttede kl. 20:00. Eleverne var lærlinge hos byens og omegnens håndværksmestre, og havde haft en almindelig arbejdsdag (48 timer om ugen) inden de mødte op på skolen til to timers teoretisk undervisning. Eleverne sad og stod ved lange brede borde i lokalerne.


Alle havde et lille tegnebræt med en aflåselig skuffe, en hovedlineal, en 450 trekant, en 300 trekant, en passer, en stikpasser, tuschpenne, et par blyanter og et viskelæder.


På Dr. Sells Vej blev der undervist i følgende fag:


1.      Plangeometri.


2.      Projektionstegning.


3.      Fagtegning.


4.      Frihåndstegning.


5.      Materialelære.


6.      Dansk og samfundslære.


7.      Bogføring (lærlinge med realeksamen)


Faggrupper:


a.       Murerlærlinge.


b.      Tømrerlærlinge.


c.       Malerlærlinge.


d.      Blikkenslagerlærlinge.


e.       Maskinarbejderlærlinge.


f.        Automekanikerlærlinge.


g.       Gartnerelever.


Faglærer:


1 og 2           Aage Christensen


a.                  Aage Christensen murerfagtegning og materialelære.


b. og d          Kurt Nielsen tømrerfagtegning, blikkenslagerfagtegning samt materialelære


g.                  Kurt Nielsen var vejleder for gartnereleverne


                     c.                   Poul Jensen


                     e og f             En maskinarbejder


                     6 og 7            Jørgen Jensen


                     Alle begyndte hos Aage Christensen med geometri og senere med projektionstegning. Disse 2 fag var grundlaget for at starte på den egentlige fagtegning. På Dr. Sells vej blev det lille lokale benyttet til geometri, projektionstegning, murerfagtegning og malerfagtegning.   


 

Ophør

Dianalund tekniske Skole ophørte i foråret 1958. Herefter fik håndværkerlærlinge deres teoretiske uddannelse forskellige steder på Sjælland: Tølløse, Høng, Slagelse etc. Lidt senere blev blikkenslagerlærlingene henvist til Teknisk Skole i Herning. I dag stifter de fleste håndværkslærlinge bekendtskab med Selandia i Slagelse, der kan tilbyde 8 linjer, der hver i sær er opdelt i flere fag. Undervisningen er nu dagundervisning.


Jørgen Mogensen
Administrationsbygninen Dr. sells Vej 20b

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016