Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historieSøg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Formand: Ib Skovlykke

Næstformand og kasserer: Runa Mathorne

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Jørgen Tinghuus, Bente Jensen og

Niels Dyrberg.

Suppleanter: Kirsten Green og Lita Knudsen

Der holdes ordinær generalforsamling tirsdag den 31. august 2021 kl 19:00. Dagsorden iflg vedtægterne.

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal man have betalt kontingent.

Der indledes med et lysbilledforedrag af en times varihed, så selve generalforsamlingen begynder ved otte-tiden.

Medlem bliver du sådan her

Foreningens formand   og næstformand

Som medlem af Lokalhistorisk forening:


  • Støtter du/I op om lokalarkivet
  • Støtter du/I op om foreningen
  • Modtager du/I lokalforeningens årskriftet
  • Modtager du/I foreningens medlemsbreve
  • Modtager du foreningens nyhedsbreve
  • Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016