Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historieSøg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Formand: Ib Skovlykke

Næstformand og kasserer: Runa Mathorne

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Jørgen Tinghuus, Bente Jensen og

Kirsten Nielsen Green

Suppleanter:  Lita Knudsen og Bjørn Christensen

Der holdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 31. august 2021.

Kirsten Nielsen Green fra Ruds Vedby indvalgtes i bestyrelsen og Lita Knudsen fra Niløse og Bjørn Christensen fra Tåderup blev suppleanter. 


Medlem bliver du sådan her

Foreningens formand   og næstformand

Som medlem af Lokalhistorisk forening:


  • Støtter du/I op om lokalarkivet
  • Støtter du/I op om foreningen
  • Modtager du/I lokalforeningens årskriftet
  • Modtager du/I foreningens medlemsbreve
  • Modtager du foreningens nyhedsbreve
  • Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling
  • Deltager du billigt i foreningens arrangementer, f.eks. Busturen

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016