Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historieSøg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Formand: Ib Skovlykke

Næstformand og kasserer: Runa Mathorne

Bestyrelsesmedlemmer

Kisten Christensen, Bente Jensen og

Niels Dyrberg.

Suppleanter: Kirsten Green og Hans Daugbjerg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts efter lysbilledforedraget, der begynder kl 19:00 (se denne)


Dagsorden iflg vedtægterne. 

Foreningens formand   og næstformand

Som medlem af Lokalhistorisk forening:


  • Støtter du/I op om lokalarkivet
  • Støtter du/I op om foreningen
  • Modtager du/I lokalforeningens årskriftet
  • Modtager du/I foreningens medlemsbreve
  • Modtager du foreningens nyhedsbreve
  • Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016