Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historieSøg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Formand: Ib Skovlykke

Næstformand og kasserer: Runa Mathorne

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Jørgen Tinghuus, Bente Jensen og

Niels Dyrberg.

Suppleanter: Kirsten Green og Lita Knudsen

Der holdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020. 22 deltog. Dagsorden var iflg vedtægterne


Formandens beretning og regnskabet blev vedtaget.

Foreningens formand   og næstformand

Som medlem af Lokalhistorisk forening:


  • Støtter du/I op om lokalarkivet
  • Støtter du/I op om foreningen
  • Modtager du/I lokalforeningens årskriftet
  • Modtager du/I foreningens medlemsbreve
  • Modtager du foreningens nyhedsbreve
  • Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016