aktuel

Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

- Hjemmeside for Lokalhistorisk forening og for Lokalarkivet-

Lokalarkivet har til huse i Borgerhuset, Sømosevej 44, og har åbent hver torsdag kl 13 til 17 (lukket i juli måned) og ellers efter aftale. Arkivlederen kan nås på telf 30 29 40 91