Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

 

En militærnægter i 1864

 

Niels Christensen blev født 18. maj 1839 i Atterup i Tersløse sogn. Hans far var husmand. 1862 lå han inde som soldat. 11. oktober idømmes han en straf på 5 dages simpelt fængsel for at udeblive fra militærtjenesten. Og allerede den 22, kun en uge efter at han blev løsladt, idømmes han 10 dages fængsel på vand og brød for samme forseelse. Der er ikke nævnt nogen begrundelse for at han udeblev fra tjenesten. Det er der derimod i september 1863, hvor han dømmes igen. Denne gang står der ”nægtelse at udføre den ham pålagte tjeneste … under påskud af, at han anså den stridende mod Guds ord”.

 

Dette er så vidt vides første gang i Danmark, at der nægtes militærtjeneste af religiøse grunde.

  

Umiddelbart herefter er Niels Christensen blevet hjemsendt. Men i foråret 1864 bliver han genindkaldt for at deltage i krigen 1864. Den 6. april 1864 falder dommen. Den lød på 20 dages simpel fængsel på vand og brød samt et års forlængelse af tjenesten.

Også i dag kan vi i Tersløse finde folk, der er modstandere af militær

Tilbage til Tersløse