Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

 

 

 

Skålstenen på Filadelfia

 

Den 12. juli 1967 mødte den senere rigsantikvar Olaf Olsen gartneren på Filadelfia, Erik Nielsen. Han fortalte Olaf Olsen om den skålsten, der var fundet på Filadelfias område ved kirken. Oluf Olsen skrev et brev herom til Nationalmuseets afdeling for Danmarks oldtid den 28.8. samme år. Det medførte at inspektør ved denne afdeling, Thorkild Ramskou, allerede den 2. september var hernede for at besigtige stenen. I sin håndskrevne indberetning skriver han bl.a. ”… Ingen vidste hvor den var fundet og heller ikke af hvem. Stenen er ca. 1 meter høj og ca. 50 cm bred med trekantet gennemsnit. Den flade bagside skyldes muligvis at stenen er kløvet, hvorfor to af de 7 huller eller fordybninger mangler lidt af kanten … hullerne er godt 10 cm i diameter. De er indtil 8 cm dybe”

 

Da stenens fundsted ikke er kendt er den aldrig blevet fredet. Den almindelige forklaring er imidlertid, at fundstedet er den moseagtige grund, kirken er bygget på, og at den fremkom i forbindelse med bygning af kirken. Den stod i mange år i et lille anlæg nord for kirken, men er i dag placeret ved Koloniens museum.

 

Stenens funktion og betydning er ukendt, men den antages at stamme fra overgangen mellem ældre og yngre stenalder. Den kan dog også stamme fra Bronzealderen. Stenen må have haft en stor betydning, for 7 huller, hver 8 cm dybe laves ikke for sjov.

 Tilbage til Tersløse