Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

Tilbage til småhistorier fra Tersløse

I slutningen af 1700-tallet besluttede den københavnske grosserer Schou at testamentere sin formue til beboerne i Tersløse sogn. Vi ved ikke, hvilken forbindelse han havde til Tersløse, men han oprettede to legater:

  • et til fattige i sognet
  • et til undervisning af børn

Det schouske legat påbegyndte sine udbetalinger i 1807 og eksisterer endnu, men udbetalte sine sidste penge i 2005. En del af pengene blev brugt til indkøb af bøger til Tersløse sogns bogsamling, og Tersløse var på den måde et af de første sogne, der fik et bibliotek. Dette bibliotek havde til huse i Tersløse skole. Da den skole blev nedlagt i 1954 blev alle voksenbøgerne pakket ned og gemt et sted, vi ikke kender. Børnebøgerne blev placeret på Holbergskolen.

Da det kommunale bibliotek oprettedes i 1970 blev bøgerne fra Tersløse sogns bogsamling leveret hertil i 13 papkasser. Bibliotekaren ønskede ikke at de skulle indgå i samlingen, da de var forældede og stillede dem ind i et indbygget skab i entreen. Siden kom en kopimaskine til at stå foran skabet og bøgerne blev totalt glemt. Da biblioteket flyttede i december 2012 dukkede bøgerne op og blev overladt til Lokalarkivet. Lokalarkivet skænkede dem til Dianalund Borgerhus, hvor de i dag står i kælderen og spreder hygge. Samlingen synes ikke af meget, men det er efter alt hvad vi ved den komplette samling af Dianalunds første bibliotek sådan som det fremtrådte i 1954.

Reolen er ikke original, men dog fra 1960'erne.

Hele tre biblioteker i Tersløse sogn

Under krigen påbegyndte beboerne i Dianalund opbygningen af et bibliotek her. Oprindelig stod bøgerne i et glasskab på Hotellet, senere flyttede de ned på Danasvej 12, i Teknisk skole. Bøgerne stod her i aflåste skabe, så lærlingene på teknisk skole ikke kunne røre ved dem, når lokalet blev brugt til undervisning. Samtidig havde Kolonien sit eget bibliotek. Så alt i alt havde beboerne i Tersløse sogn hele tre biblioteker fra 1944 til 1954. Det er enestående.