Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historie

 

 

Søg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Den 14.3. 2018 holdt Foreningen generalforsamling i overensstemmelse med lovene.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på følgend e måde:

 

Formand: Birthe Marie Kildsig

Næstformand: Lene Jensen

Kasserer: Kisten Christensen

Sekretær: Jørgen Mogensen

Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Stokholm, Karen Hansen, Inger Jensen.

Suppleanter: Kirsten Green og Hans Daugbjerg

Foreningens formand og Næstformand

Generalforsamlingen vedtog, at kontingenet fra 2019 bliver:

Enlige: 150 kr.

par: 200 kr.

Foreninger og Institutioner: 500 kr.

Som medlem af Lokalhistorisk forening:

 

Støtter du/I op om lokalarkivet

 

Støtter du/I op om foreningen bag lokalarkivet

 

Modtager du/I lokalforeningens årskriftet

 

Modtager du/I foreningens medlemsbreve

 

Modtager du foreningens nyhedsbreve

 

Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016