Generalforsamling

I lokalarkivet i Dianalund findes en stor samling af den lokale historie

 

 

Søg på lokalarkivets website:

Lokalarkivet

Find Dianalund Lokalarkiv i Arkiv.dk

Generalforsamling

Den 12.11. 2018 holdt Foreningen ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med lovene.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på følgend e måde:

 

Formand: Ib Skovlykke

Næstformand: Hans Daugbjerg

Kasserer: Kisten Christensen

Sekretær: Jørgen Mogensen

Bestyrelsesmedlemmer: Hanne Stokholm, Karen Hansen, Kirsten Green

Suppleanter: Bente Jense og Runa Mathorne

Foreningens formand og Næstformand

Den ordinære generalforsamlingen i marts måned vedtog, at kontingenet fra 2019 bliver:

Enlige: 150 kr.

par: 200 kr.

Foreninger og Institutioner: 500 kr.

Indbetaler du nu, får du resten af 2018 gratis

Som medlem af Lokalhistorisk forening:

 

Støtter du/I op om lokalarkivet

 

Støtter du/I op om foreningen

 

Modtager du/I lokalforeningens årskriftet

 

Modtager du/I foreningens medlemsbreve

 

Modtager du foreningens nyhedsbreve

 

Har du/I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling

Copyright Lokalarkivet i Dianalund 2016