I anledning af at

Nærpolitistationen i Dianalund blev nedlagt 1.1. 2015

 

 

”Mens han (landbetjenten) endnu boede i byen, var det trygt at færdes på gaderne. Beboerne siger, at blot bevidstheden om at politiet var indenfor rækkevidde, holdt de kriminelle elementer i ave. Og var der en sjælden gang optræk til ballade, var landbetjent Chr. Pedersen på pletten” Sådan kan vi læse i et nummer af tidsskriftet Ugens Rapport fra 1973 om det, at der ikke længere var en landbetjent i Ruds Vedby. Der stod respekt om Chr. Petersen og ikke mindst om hans forgænger Friesdahl. ”Han slog en proper næve”, husker en, der var udsat for hans lidt særegne retshåndhævelse.

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev nærpolitiet i Ruds Vedby nedlagt og stillingen flyttet til Høng. Borgere i Ruds Vedby skulle nu betjenes af landbetjenten i Dianalund. Og han syntes langt væk.

 

Ugens Rapport, der var et ”tju-bang-tidsskrift” fyldt med forbrydelser, sprut og halvnøgne damer, havde fundet ud af, at der om dagen herskede fred og fordragelighed i Ruds Vedby, ”men om natten hersker jungleloven”: udenbys bander drog hærgende igennem byen, og der var indbrud, vold og hærværk overalt. Landbetjent Blok Andersen i Dianalund, som bladet ringede til, ”kendte ikke noget til det” og i øvrigt kunne bladet ringe i hans kontortid, hvilket Ugens Rapport fandt meget kritisabelt.

 

Jack Blok Andersen, der boede på Lundtoftevej, havde fået stillingen som landbetjent i Dianalund i 1966 og tog del i byens liv, også når han ikke var betjent. Mange husker ham endnu som en god fodboldtræner for børn. Blok, som han kaldtes, afløste Ejvind Kierstein, der døde blot 50 år gammel af et hjerteslag. Han havde siddet i Kz-lejren Neungamme under krigen som andre politibetjente og bosatte sig i Dianalund i 1948, men blev først landbetjent i 1958. Landbetjentstillingen afløste stillingen som sognefoged. I hvert sogn udnævntes en beboer til at varetage opgaver for det offentlige. Det var som regel en gårdejer, der i forvejen var vant til at udstede ordre og som nød almen respekt. Den sidste sognefoged i vort område, var gårdejer Johs. Petersen, der siden også blev sognerådsformand. Efter Blok blev Per Hovmand landbetjent og indrettede som Blok og Kierstein kontor i sin privatbolig. Da han blev borgmester fra 1995 rykkede Johnny Lime ind i kontoret. I 2002 fik politiet kontorlokaler i ASA-Lifts gamle bygning på Karsholtevej, der nu var overtaget af Boligforeningen Dianalund. Her afløste Jan Lauritzen Lime som landbetjent, og Dianalund fik for sidste gang en lokalt bosiddende person som landbetjent. Stillingen som landbetjent blev nedlagt 1. januar 2015.

 

Jørgen Mogensen

 

Kilder: Langs Landevej 255 bind 13 side 82f og bind 5 side 81