Lokalhistorien

i Niløse, Ruds Vedby, Skellebjerg og Tersløse Sogne

- Hjemmeside for Lokalhistorisk forening og for Lokalarkivet-

Tersløse Bøgeskov

Tersløse bøgeskov er en urskov  for så vidt som der altid har været skov her. Skoven var en del af det overdrevsareal, der lå yderst i sognene, og engang har man altså kunnet gå i skov helt fra Stenlille til Ruds Vedby. Skovene der nu hedder Tersløse Bøgeskov, Vaaseskov, og Enemærket var nemlig sammenhængende skovområder.

For at holde opsyn med skoven har der igennem tiderne været en række skovridere, senere skovfogeder. En af disse var Christian Heinrich Seehusen. Han boede i Skovriderhuset, Seehusenvej 4, fra 1814 til 1852, og det er ham vejen er opkaldt efter.

 Skovriddergården, der nu er revet ned

Oprindelig måtte folk ikke færdes i skoven uden tilladelse, og ved alle indgange var der bomme og led. Dengang var Tersløse Bøgeskov et tyst sted, hvor man i det fjerne kunne høre bjælderne på skovfogedens løsgående køer, der brugte skoven som græsning.

Se Sporet ved Tersløse Bøgeskov

Læs mere om Tersløse Bøgeskov i

  • Jørgen Mogensen: langs Landevej 255 bind 10 side 7ff
  • Jørgen Mogensen: Langs landevej 255 bind 5 side 19f (2007-udgaven)